Articole

Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de R… L… S… în Dosarul nr.2380/63/2016 al Tribunalului Dolj – Secția penală, de I… C… A…, în Dosarul nr.1867/85/2016 al Tribunalului Sibiu – Secția penală, de M…G… S… în Dosarul nr.6010/215/2018 al Judecătoriei Craiova – Secția penală, de A… S… în Dosarul nr.458/104/2019/a1 al Tribunalului Olt – Secția penală, de I…H… în Dosarul nr.11649/197/2018/a4 al JudecătorieiBrașov – Secția penală, de M… G… S… în Dosarul nr.1070/54/2019 al Curții de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, de V… D… în Dosarul nr.9928/279/2016 al Curții de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, de M… A… M… în Dosarul nr.5997/63/2016 al Curții de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, de Ș… E… M…în Dosarul nr.46638/3/2015 al ÎnalteiCurți de CasațieșiJustiție – Secția penală și de R… V…în Dosarul nr.4708/101/2013 al Curții de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori și constată că dispozițiile art.155 alin.(1) din Codul penal sunt neconstituționale.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Tribunalului Dolj – Secția penală, Tribunalului Sibiu – Secția penală, Judecătoriei Craiova – Secția penală, Tribunalului Olt – Secția penală, JudecătorieiBrașov – Secția penală, Curții de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, Curții de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, ÎnalteiCurți de CasațieșiJustiție – Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată înședința din data de 26 mai 2022.

 

 

https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2022/06/Decizie_358_2022.pdf

Scroll to Top