Cabinet de Avocat Bereczki Márton-Ferenc

Calitate. Susţinere. Rezultate.

CONSULTAȚIE JURIDICĂ ONLINE

În cadrul consultaţiei juridice online, vom discuta despre cazul dumneavoastră și vă voi oferi posibile alternative și sugestii de soluții, astfel încât să puteți lua cea mai bună decizie posibilă  pe baza informațiilor de care aveți nevoie.

Cum vă puteți înscrie la o consultație juridică online?

Pentru a solicita o consultație online, care se poate face prin  Skype/prin WhatsApp/telefon, vă rugăm să introduceți datele dumneavoastră în formularul de mai jos.

Consultația va putea avea loc și față în față, la biroul de  avocatură din zona Cotroceni, București.

Costul consultației: 150 RON

Pentru lista completă de prețuri, pachete de ofertă și oferte  personalizate vizitați secțiunea Onorarii.

De ce să acționez cât mai repede?

Fiecare situație litigioasă impune respectarea unor termene, care sunt stabilite prin lege sau către instanța de judecată (sau, uneori, în materie contractuală, prin voința părților).

Dacă nu acționați în termenul prevăzut (să acceptați moștenirea, să formulați cererea de chemare în judecată, excepția, ș.a.m.d.) sansele dumneavoastră de a câștiga se diminuează, deoarece actele depuse după expirarea termenului nu vor fi luate în considerare sau vor fi respinse, ca tardive.

Cu alte cuvinte, odată cu trecerea timpului șansele dumneavoastră de a obține o soluție favorabilă scad.

Chiar dacă problema dumneavoastră juridică pare a fi una simplă și sunteți convins că veți avea câștig de cauză, este indicat să ieșiti din pasivitate și să consultați un avocat încă de la început, pentru a preveni intervenirea sancțiunilor de drept.

Spre exemplu, art. 2545 alin. 2 din noul Cod civil (decăderea) dispune că „neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar în cazul actelor unilaterale, împiedicarea, în condițiile legii, a săvârșirii lor”.

Aplicați acum pentru o consultație juridică avizată!

Pentru câștigarea unui proces este absolut necesară îndeplinirea unor prescripții și formalități procedurale și legale, astfel trebuie să vă asigurați că reprezentarea cazului dumneavoastră este tratată de un veritabil specialist al dreptului, care poate să vă estimeze șansele de câștig și poate să realizeze toate lucrările necesare câștigării procesului.

În esență, prin parcurgerea următoarelor etape aveți cele mai mari șanse să câștigați un proces:

 1. Consultația juridică avizată cu avocatul

În această etapă veți prezenta toate aspectele relevante in legătură cu problema dumneavoastră juridică și veți prezenta documentele relevante de care dispuneți.

Este recomandat să fiți sincer și să nu ascundeți niciun aspect, nicio împrejurare ce ține de cazul dumneavoastră, pentru a putea beneficia de o consultație juridică reală și pentru a evita promovarea unor căi de atac vădit netemeinice și/sau nelegale.

 1. Analiza documentelor, propunerea strategiilor și alegerea, cu acordul clientului, a căii/mijlocului legal potrivit pentru câștigarea procesului

Este o condiție sine qua non pentru câștigarea cazului – alegerea și realizarea celor mai potrivite căi/mijloace procedurale prevăzute de lege, precum și îndeplinirea în timp util, respectiv în cel prevăzut de lege sau stabilit de către instanța de judecată, a tuturor obligațiilor procesuale care apar într-un proces, activități pe care numai un avocat competent și determinat poate să vi le asigure.

Pe lângă identificarea și interpretarea corectă a legislației „de drept material” aplicabilă în dosarul dumneavoastră, alegerea căilor/mijloacelor legale, procedurale, de realizare a drepturilor dumneavoastră subiective sunt la fel de importante.

Prin urmare, în această etapă va fi identificată legislația aplicabilă în cauză și va fi stabilit procedeul legal, mijlocul procesual, de realizare a dreptului dumneavoastră.

 1. Formularea acțiunii/cererii de chemare în judecată/apărării– procedura scrisă

În etapa scrisă, va fi pregătită acțiunea/cererea de chemare în judecată sau apărarea, după caz, precum și vor fi îndeplinite obligațiile impuse de către instanța de judecată în această etapă.

Această etapă este la fel de importantă sau cea mai importantă, deoarece în acest moment vor fi prezentate, pe larg și motivat, susținerile dumneavoastră, în fapt și în drept, formându-se întregul cadru procesual în care va fi analizat cazul dumneavoastră de către instanța competentă.

 1. Reprezentarea in instanța

Prezența avocatului dumneavoastră la termen comportă anumite avantaje evidente, deoarece avocatul va reprezenta drepturile și interesele dumneavoastră la termenul de judecată, va expune cererile și motivele  de admitere ale cauzei și va răspunde la toate eventualele excepții/lipsuri/nelămuriri ce pot apărea, uneori neprevăzut, în fața instanței de judecată în soluționarea cauzei.

Fără angajarea unui avocat specializat pentru termenul de judecată fixat în cauză, vă expuneți riscului de a pierde unele drepturi sau opțiuni procedurale și legale, de care puteați să beneficiați în caz de asistență/reprezentare juridică.

 

În funcție de natura, complexitatea sau de numărul de părți implicate, un proces poate dura de la câteva săptămâni până la câțiva ani (2-3-5 ani).

Durata estimată a unui proces poate fi prezisă cu o oarecare precizie doar după identificarea criteriilor de mai sus, respectiv natura litigiului (procedură de urgență, litigiu civil de drept comun, litigiu de dreptul muncii, etc.), complexitatea cazului și numărul de părți implicate. Astfel, spre exemplu un litigiu care prezintă o complexitate mai redusă poate dura mai mult ca unul mult mai complex, dacă numărul de părți (reclamanți, pârâți, inculpați, ș.a.m.d.) este unul ridicat.

O consultație juridică va lămuri toate aspectele ce țin de cazul dumneavoastră, inclusiv durata estimată a procesului.

Cabinetul de Avocat Bereczki Márton-Ferenc vă oferă posibilitatea să calculați, în prealabil, onorariul pentru cazul dumneavoastră, prin publicarea listei complete de prețuri și a pachetelor de ofertă pentru servicii juridice complete.

Pentru lista de prețuri, pachete de ofertă și oferte personalizate, vă invităm să vizitați secțiunea Onorarii.

Potrivit art. 2 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, „Orice persoană are dreptul să își aleagă în mod liber avocatul”.

 1. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, „avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste și să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândește dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidență” și potrivit art. 220 din Statutul profesiei de avocat „Avocatul înscris în tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei are dreptul să exercite activitățile specifice profesiei potrivit Legii, prezentului statut, codului deontologic și regulamentului baroului din care fac parte”.
 • Vă recomandăm să evitați contractarea de servicii juridice cu persoane juridice (firme) de consultanță, management, asistență, avându-se în vedere și Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nr. 9/2016, pronunțată în procedura dezlegării de drept, prin care s-a statuat căîn interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată și reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”.
 • Prin urmare, vă recomandăm ca, înainte de încheierea contractului de asistență juridică, să verificați Tabloul anual al avocaților și să vă asigurați că persoana-cu care doriți să inițiați/dezvoltați o relație avocat-client- a dobândit calitatea de avocat, în condițiile legii, și are drept de a exercita profesia de avocat în România.

Puteți consulta Tabloul avocaților din România accesând următorul link: https://www.ifep.ro/justice/lawyers/lawyerspanel.aspx.

  1. În funcție de cazul dumneavoastră, trebuie să alegeți un avocat competent, având cunoștințe juridice temeinice și experiență în materia respectivă, care poate să vă reprezinte cauza, în vederea apărării calificate și optime a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră.
  2. Verificați dacă onorariile practicate de avocatul pe care l-ați ales se încadrează în bugetul alocat pentru asistența/reprezentarea juridică în cauză.
  3. Dacă avocatul corespunde criteriilor de mai sus, puteți programa o consultație, prilej cu care trebuie să vă asigurați că aveți încredere în avocatul respectiv în ceea ce privește soluționarea cauzei și să decideți dacă veți colabora cu acesta, în vederea rezolvării cazului dumneavoastră.

Aplică acum pentru o consultație juridică online

Vă rugăm să introduceți numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și localitatea (pentru facturare) și să descrieți cazul dumneavoastră pe scurt, apoi faceți clic pe butonul „Aplică acum pentru consultația online”.

Clientul poate opta pentru consultația clasică, față în față, la biroul de avocatură din zona Cotroceni, București.

Costul consultației: 150 RON

Costul consultației se va scădea din onorariu în caz de asistență/ reprezentare juridică în cauză.

Despre noi

Cabinet de Avocat Bereczki Márton-Ferenc

Cabinetul de Avocat Bereczki Márton-Ferenc folosește toate resursele necesare pentru a potrivi experiența juridică cu nevoile concrete ale clienților, prin oferirea de soluții deja bine-conturate în timp, dar și găsirea de soluții inovatoare la provocări complexe, dacă problema juridică prezentată o impune. Prin urmare, fiecare client beneficiază de consultanță juridică strategică și de rezolvare eficientă a problemelor sale juridice.

Sustinere

Luptăm cu toate armele juridice pentru promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor clienților. Încă de la începutul relației noastre, vom analiza cazul pentru a anticipa orice rezultat posibil. Scopul nostru este de a construi o argumentație directă și convingătoare care să rezoneze cu instanța de judecată, cu organele de urmărire penală sau cu arbitrii care vor decide cazul.

Rezultate

Credem că, în calitate de avocați, trebuie să fim pregătiți să judecăm cazurile, avocatul fiind primul judecător al cazului. Credem, de asemenea, că satisfacția clienților vine din înțelegerea în profunzime a obiectivelor acestora. Prin consultarea și pregătirea juridică, poziționăm cazul pentru a obține rezultatul dorit. Cu toate acestea, suntem realiști și informăm onest clientul cu privire la șansele sale reale de câștig. Atunci când beneficiile soluționării cazului depășesc riscurile, vom recomanda clientului demararea procesului judiciar. În cele din urmă, decizia aparține clienților, dar fiecare recomandare pe care o facem are în vedere interesul superior al clienților noștri.  

Calitate

Clientul este cel mai important pentru noi, succesul clientului fiind și succesul nostru. Prin urmare, oferim servicii juridice de cele mai ridicate standarde profesionale și morale. Garantăm clienților noștri că fiecare apărare, acțiune, notificare, scrisoare sau argumentație juridică va fi cercetată, planificată și executată cu atenție.

Cabinetul de Avocat Bereczki Márton oferă servicii juridice calificate în diverse arii de practică ale dreptului, preponderent în probleme ce țin de materia dreptului penal/procesual penal și dreptului civil/procesual civil, asigurând clienților noștri asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată din București și din țară (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel), a organelor de urmărire penală (Parchete, DNA, DIICOT), a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, precum și în fața organelor administrației publice sau instituții. Ne găsiți aproape de centru București. Biroul de avocatură este situat  în mun. București,  Str. Ștefan Capsa nr. 19B, Ap.1, Sector 5 (zona Cotroceni).

Domenii de specialitate

.01

Drept penal

.02

Divorţ

.02

Succesiuni
/Moșteniri

.03

Dreptul contractelor

.04

Recuperări creanțe

.05

Proprietatea și posesia

.06

Răspundere delictuală

.07

Drept comercial și societar

.08

Dreptul muncii. Litigii de muncă

.09

Drept financiar și fiscal

.10

Dreptul administrativ

.11

Contravențiile

.12

Protecția datelor. GDPR

Recenzii

E... R...

Mulțumesc din suflet sunteți un om de incredere si foarte priceput in drept. Punctualitate si prontitudine la prețuri accesibile. Am sa va recomand pe Dvs si pentru prieteni mei cu incredre!

S... R...

Vă mulțumesc foarte mult pentru munca rapidă și precisă.

G... B...

Am avut parte de o consultanta foarte detaliata. Ulterior, pe baza celor stabilite, am reusit sa castig cazul in instanta. Totul s-a desfasurat foarte rapid si profesionist! Foarte multumit! Recomand cu incredere!

Scroll to Top